Oferty pracy

Wyślij do nas swoje zgłoszenie

Ważne dodaj klauzulę do swojego CV. 

Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Ceramika Sosnowski z siedzibą w Poznaniu na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Ceramika Sosnowski z siedzibą w Poznaniu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Jeśli przesłana aplikacja nie zawiera wymienionych zgód zostanie skasowana bez rozpatrzenia.