Prowadzenie i koordynacja budów

Jest to proces wyłaniający się z projektu budowlanego, który sam w sobie nie obejmuje skutecznej synchronizacji, wyrównania i dostosowania wkładu wielu partnerów projektu, oraz tego w jaki sposób partnerzy radzą sobie ze złożonymi procesami społecznymi pracy nad projektem. To stałe zaangażowanie w koordynację i relacyjne warunki dają zsynchronizowaną gotowość, która jest ogólnym warunkiem, który umożliwia partnerom radzenie sobie z nadchodzącymi potrzebami koordynacyjnymi. W taki sposób nasze skoordynowane wyniki są osiągane w projektach budowlanych.